Monthly Archives: oktober 2014

Ipadprojektet

Under hösten 2015 och vintern2015/2016 genomfördes ett projekt inom ANODA Ung Konst Dalarna där noderna fick en utbildning i digital teknik med Ipad, genom Stefan Ek på Film i Dalarna. Verksamma i noderna utbildades i hur man skapar animerade filmer med en Ipad. Utbildningen resulterade i att barn och unga i noderna fick delta i workshops...
MORE