Monthly Archives: januari 2016

Dansnätverket Nordic Folk har fått stöd

Som en avknoppning från ANODA dans har Scen Dans Konst, Landstinget Dalarna fått stöd av Nordiska kulturfonden samt Kulturkontakt Nord till det nordiska dansnätverket Nordic Folk.
MORE