Monthly Archives: maj 2016

FRAMTIDIA i Orsa Mora och Älvdalen

EN FANTASIVÄRLD SOM BESTÅR AV DIGITALA BILDER OCH ARBETEN I ÅTERBRUKS-MATERIAL I ett samarbete mellan Orsa kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Nodava AB och ANODA Ung Konst Dalarna erbjuds barn och unga i Orsa, Mora och Älvdalen att delta i konstprojektet FRAMTIDIA! Tillsammans med konstnärerna Hanna Nielsen och Said Afifi uttrycks idéer om framtiden i teckning,...
MORE