HANDBOK FÖR MÖJLIGGÖRARE

Erfarenheterna från de två utvecklingsprojekten ANODA Ung Konst och ANODA Dans har nu sammanfattats i handboken "ANODA - Handbok för kulturens möjliggörare". Med hjälp av författaren Pernilla Glaser presenteras ANODA, arbetet med arrangemang, praktiska verktyg och metod för samverkan genom exempelvis residens och turnerande utställningar, workshops. Ta del av hela handboken på Landstinget Dalarnas webbplats.

Comments are closed.