OM ANODA

Anoda

OM ANODA

ANODA startade som ett treårigt kulturpolitiskt utvecklingsprojekt i Dalarna med stöd av Kulturrådet. Under 2017 sammanfattas ANODA för att successivt övergå från projekt till löpande verksamhet.

Syftet är att skapa ett samverkanssystem där kulturprojekt lättare når ut i länet och når fler grupper. ANODA stöttar också en effektiv, sparande arbetsfördelning mellan kommunerna. ANODA arbetar platsspecifikt utifrån lokala infrastrukturella och kulturpolitiska mål. Vidare bygger ANODA upp kulturella aktivitetsplatser med ett system som kan initiera, fånga upp och utveckla individuella och lokala initiativ samt inspirera och bygga professionell kulturell kompetens, dvs förmågan att arrangera, gestalta, uppleva och sätta kulturella upplevelser i ett sammanhang.

ANODA arbetar med NODER. En NOD är en institution, organisation, förening eller kommun som har potential att utveckla och driva kulturprojekt i samverkan. ANODA består idag av ANODA Dans och ANODA Ung Konst.

ANODA är lika mycket verksamhet som en ram, ett koncept eller en gemensam plattform där idéer och samarbeten kan landa, spridas och gro

Kontakt

Camilla Nyman (konsulent för barn/unga, Landstinget Dalarna, Enheten Scen Dans Konst) camilla.nyman@ltdalarna.se, www.ltdalarna.se
0725616513

Ann-Jeanett Stål (danskonsulent, Landstinget Dalarna, Enheten Scen Dans Konst)
annjeanett.stal@ltdalarna.se, www.ltdalarna.se
0705690312

 

kultur_bildning

 

 

 

kulturradet_logo